Izbori

Odluke o konačnim rezultatima izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Bjelovaru

Privitci

Saznajte više

Odluke o rezultatima izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Bjelovaru

Privitci

Saznajte više

Objava pravovaljanih kandidatura i zbirnih lista predstavnika i članova vijeća nacionalnih manjina u Gradu Bjelovaru

Privitci

Saznajte više

Izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za izbor članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara i Gradonačelnika Grada Bjelovara i načinu njihovog korištenja za izbore održane dana 16.05.2021. godine

Privitci

Saznajte više

Back to top
Skip to content