Natječaji

Kategorije:

Dokumentacija za JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Saznajte više

Dokumentacija za JAVNI POZIV za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2019. godinu

Saznajte više

Usluga STRUČNOG NADZORA i KOORDINATORA II na radovima iz projekta „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U BJELOVARU”

Saznajte više

Back to top