Natječaji

Kategorije:

Obrasci za prijavu na natječaj za najbolju projektnu ideju “Bjelovar Startup 2019”

Saznajte više

JAVNI POZIV za financiranje jednogodišnjih programa i projekata sportskih udruga ŠZGBJ za 2019. godinu

Saznajte više

JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih programa i projekata sportskih udruga ŠZGBJ za 2019. godinu

Saznajte više

Prilozi za Predhodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru

Saznajte više

Dokumentacija uz Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2019. godinu

Saznajte više

Prilozi uz Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Zajednice udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2019. godinu s prilozima u privitku

Saznajte više

Prilozi uz Postupak jednostavne nabave broj 3-05-U/19: Izrada Glavnog projekta Energetske obnove zgrade Digitalnog inovacijskog centra na adresi Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar

Saznajte više

Prilozi uz Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2019. godinu

Saznajte više

Prilozi uz Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu

Saznajte više

Prilozi za Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi, na adresi Daruvarska 40, Ždralovi

Saznajte više

Prilozi za Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice, na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice

Saznajte više

Prilozi za Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Energetska obnova zgrade Područne škole Veliko Korenovo, na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo

Saznajte više

Back to top