Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaji

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 42-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE GUDOVAC, NA ADRESI   Gudovac 128, Gudovac “, KK.04.2.1.04. 0224

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 47-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE ŽDRALOVI, NA ADRESI   Daruvarska 40, Ždralovi “, KK.04.2.1.04. 0188

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:  Uređenje Spomen područja „Barutana 1991“ u Bjelovaru

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE V. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR, NA ADRESI Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar,

Privitci

Saznajte više

DOKUMENTACIJA UZ PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: USLUGA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA U RAZDOBLJU OD ČETIRI GODINE

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 44-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE NOVE PLAVNICE, NA ADRESI Nove Plavnice 6, Nove Plavnice “, KK.04.2.1.04. 0229

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 45-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE VELIKO KORENOVO, NA ADRESI Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo “, KK.04.2.1.04. 0228

Privitci

Saznajte više

Dokumantacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE GORNJE PLAVNICE, NA ADRESI Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave za uslugu vanjskih suradnika – Troškovi zapošljavanja edukacijskog rehabilitatora – Dječji vrtić Ciciban, Troškovi vanjskih suradnika – Edukacijski rehabilitator – Dječji vrtić Osmijeh za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029, evidencijski broj: 21-07-U/19

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 46-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR, NA ADRESI Radničko naselje, Prilaz II/3 U BJELOVARU “, KK.04.2.1.04. 0230

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 43-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE CIGLENA, NA ADRESI Ciglena 7, Ciglena “, KK.04.2.1.04. 0240

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE KOKINAC, NA ADRESI Kokinac 29, Kokinac

Privitci

Saznajte više

Back to top