Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove na radno mjesto stručnog suradnika za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i udruge– 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca

Privitci

Saznajte više

Postupak jednostavne nabave broj 21-06-U/22 za uslugu: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje Lokacijske dozvole za izgradnju komunalne infrastrukture potrebne za Poslovnu zonu Korenovo, Veliko Korenovo

Privitci

Saznajte više

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave: Građenje FAZE 3 nogometnog stadiona Bjelovar – parkiralište

Privitci

Saznajte više

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja ceste i pješačko – biciklističke staze s oborinskom odvodnjom te javne rasvjete u odvojku Baranjske ulice u Bjelovaru

Privitci

Saznajte više

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave: Rekonstrukcija Ulice Ive Tijardovića u Bjelovaru

Privitci

Saznajte više

Postupak jednostavne nabave broj 21-06-U/22 za uslugu: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje Lokacijske dozvole za izgradnju komunalne infrastrukture potrebne za Poslovnu zonu Korenovo, Veliko Korenovo

Privitci

Saznajte više

Back to top
Skip to content