Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluke

Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Privitci

Saznajte više

Back to top