Odluke

Kategorije:

Odluke o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama Grada Bjelovara za 2018. godinu

Saznajte više

Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga iz programa socijalno – zdravstvenih potreba i javnih potreba u školstvu pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2018. godinu

Saznajte više

Back to top