Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prostorni planovi

Prijedlog V. (ciljane) izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara za javnu raspravu

Privitci

Saznajte više

Urbanistički plan uređenja „Zona Ciglena“

Privitci

Saznajte više

Urbanistički plan uređenja „Turistička zona Veliko Korenovo“

Privitci

Saznajte više

Prijedlog plana za javnu raspravu UPU „ZONA CIGLENA“

Privitci

Saznajte više

Prijedlog plana za javnu raspravu UPU „TURISTIČKA ZONA VELIKO KORENOVO“

Privitci

Saznajte više

IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Prijedlog IV. Izmjene i dopune GUP-a za javnu raspravu

Privitci

Saznajte više

Back to top
Skip to content