Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zatvorenja savjetovanja

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Provedbenog programa Grada Bjelovara za razdoblje 2021. – 2025. godine

Privitci

Saznajte više

Nacrt odluke izmjenama i dopunama Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar

Privitci

Saznajte više

Back to top
Skip to content