Zatvorenja savjetovanja

Nacrt izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Privitci

Saznajte više

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Nacrt pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju za 2024. godinu

Privitci

Saznajte više

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2024. godinu

Privitci

Saznajte više

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Bjelovara za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Privitci

Saznajte više

Nacrt Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Back to top
Skip to content