Dokumenti

Kategorije:

Materijali za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saznajte više

Nacrt Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. – 2021.

Saznajte više

Nacrt Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2019. godinu

Saznajte više

Nacrt Programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2019. godinu

Saznajte više

Nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu

Saznajte više

Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima

Saznajte više

Back to top