Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dokumenti

Sadržaj odluka sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Materijali za 3. sjednicu Gradskog vijeća

Privitci

Saznajte više

Nabava usluge vođenja radionica za korisnice Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja – angažman stručnjaka, evidencijski broj nabave: 25-04-U/21

Privitci

Saznajte više

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Provedbenog programa Grada Bjelovara za razdoblje 2021. – 2025. godine

Privitci

Saznajte više

Jednostavna nabava usluge pravne i socijalne pomoći i podrške u savjetovalištu za žrtve nasilja – angažman stručnjaka, evidencijski broj nabave: 28-04-U/21 – GRUPA 2

Privitci

Saznajte više

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građenje FAZE 2 nogometnog stadiona Bjelovar – glavno nogometno igralište sa uređenjem okoliša

Privitci

Saznajte više

Back to top
Skip to content