Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dokumenti

Sadržaj odluka sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Sadržaj odluka sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Wheel of change (Kotač promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Privitci

Saznajte više

Materijali za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: PROŠIRENJE TIJELA ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

Privitci

Saznajte više

Postupak jednostavne nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE OBROVNICA , na adresi Obrovnica 38, Obrovnica

Privitci

Saznajte više

Back to top