Dokumenti

Kategorije:

Sadržaj odluka sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saznajte više

Materijali za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saznajte više

Dokumentacija uz postupak jednostavne nabave za uslugu vanjskih suradnika – Troškovi zapošljavanja edukacijskog rehabilitatora – Dječji vrtić Ciciban, Troškovi vanjskih suradnika – Edukacijski rehabilitator – Dječji vrtić Osmijeh za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029, evidencijski broj: 21-07-U/19

Saznajte više

Dokumentacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Energetska obnova zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar

Saznajte više

Back to top