Dokumenti

Kategorije:

Sadržaj odluka sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saznajte više

Materijali za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saznajte više

Sadržaj odluka s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saznajte više

Dokumentacija za JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Saznajte više

Dokumentacija za JAVNI POZIV za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2019. godinu

Saznajte više

Back to top