Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dokumenti

Jednostavna nabava usluge pravne i socijalne pomoći i podrške u savjetovalištu za žrtve nasilja – angažman stručnjaka, evidencijski broj nabave: 28-04-U/21

Privitci

Saznajte više

Materijali za 2. sjednicu Gradskog vijeća

Privitci

Saznajte više

Izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za izbor članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara i Gradonačelnika Grada Bjelovara i načinu njihovog korištenja za izbore održane dana 16.05.2021. godine

Privitci

Saznajte više

Prethodno savjetvanje u postupku javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Postupak jednostavne nabave za uslugu rehabilitacijskih aktivnosti u smještajnom objektu na obali na području Primorsko-goranske županije za projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“, UP.02.2.2.06.0197, evidencijski broj: 16-04-U/21

Privitci

Saznajte više

Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Privitci

Saznajte više

Prijedlog V. (ciljane) izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara za javnu raspravu

Privitci

Saznajte više

Back to top