Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

EU PROJEKT “DJETINJSTVO BEZ GLADI”

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2019.-2020.)

Projekt je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Korisnik: Grad Bjelovar

Partneri: I. Osnovna škola Bjelovar, II. Osnovna škola Bjelovar, III. Osnovna škola Bjelovar, IV. Osnovna škola Bjelovar, V. Osnovna škola Bjelovar

Naziv projekta: Djetinjstvo bez gladi

Opis projekta:

            Svrha projekta je osigurati besplatan školski obrok za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Djeca koja su korisnici besplatnih školskih obroka dolaze iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu kao obavezan kriterij sukladno Uputama za prijavitelje, te u okviru dodatnog kriterija djeca koja dolaze iz jednoroditeljskih obitelji.

Cijena školskog obroka iznosi 6,00 kuna, pri čemu se iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) financira s iznosom od 5,47 kuna po obroku, dok razliku od 0,53 lipe osigurava Grad Bjelovar.

Očekivani rezultati projekta:

U školskoj godini 2019./2020. u projekt će biti uključeno 990 djece u riziku od siromaštva kojoj je osiguran besplatan školski obrok, financiran sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Planirani broj podijeljenih besplatnih školskih obroka iznosit će 173.990 obroka. Ukupan predviđeni trošak besplatnih obroka iznosi 951.725,30 kuna, dok iznos planiranih sredstava na administrativne troškove (fiksni iznos 5% od troškova školskog obroka) te iznosi 47.586,27 kun1.

            Ukupno odobrena sredstva za provedbu projekta „Djetinjstvo bez gladi“ iznose 999.311,57 kuna iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Dosadašnje provedbe

Projekt „Djetinjstvo bez gladi“ provodi se već treću školsku godinu, pri čemu je u prvoj godini provedbe za školsku godinu 2016./2017. bilo uključeno 496 djece, podijeljeno je 88.288 besplatnih školskih obroka te je ukupna vrijednost provedbe projekta iznosila 531.812,50 kuna. U školskoj godini 2017./2018. uključeno je 516 djece u riziku od siromaštva u projekt, pri čemu je podijeljeno 79.637 besplatnih školskih obroka, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 457.395,85 kuna.

Uključujući rezultate projekta koji se proveo u školskoj godini 2018./2019., u posljednje tri godine iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, osigurano je 1.842.491,43 kuna za 316.490 besplatnih školskih obroka za 1929 djece u riziku od siromaštva koja su polaznici obveznog školskog programa. Grad Bjelovar će prijaviti projekt na trenutno otvoreni Poziv “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020)” financiranog iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u svrhu osiguranja nastavka projekta „Djetinjstvo bez gladi“.

Kontakt osoba (voditeljica projekta)

Privitci

Back to top
Skip to content