Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
 • Bilanca na dan 31. prosinac 2017.
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
 • Izvještaj o obvezama za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
 • Izvještaj jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave o vlasničkim udjelima / neto imovini
 • Tablice uz obvezne bilješke
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
 • Financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017. u strojno čitljivom obliku

Privitci

Back to top
Skip to content