Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“, UP.02.2.2.06.0197

Naziv Poziva:
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I., UP.02.2.2.06

Naziv projekta:
„Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“, UP.02.2.2.06.0197

Korisnik projekta:
Grad Bjelovar

Partneri u projektu:
Udruga Matica umirovljenika Bjelovar
Udruga Bjelovarski Slavuji – Fakini

Kratki opis projekta:

Projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“ prijavljen je prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u okviru Otvorenog trajnog poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I”, UP.02.2.2.06 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projektom se želi doprinijeti podizanju kvalitete života osoba starije životne dobi te senzibiliziranju javnosti o potrebama osoba starije životne dobi.

Ciljnu skupinu projekta čini 240 osoba starije životne dobi, članovi obitelji starijih osoba i starijih osoba oboljelih od demencija te stručnjaci u sustavu socijalne skrbi koji rade s navedenim ciljnim skupinama.

Projektom su osigurane usluge psihosocijalne pomoći i podrške za starije osobe (edukacija o prepoznavanju i suvremenim metodama pristupa Alzheimerovoj bolesti), programi nutritivnih vrijednosti prehrane za osobe starije životne dobi, provedba kulturno-umjetničkih programa za društvenu integraciju i podizanje kvalitete života starijih osoba, razmjena iskustava i promocije kulturno-umjetničke suradnje starijih osoba na području BBŽ, ljetovanja u odmaralištima, posjeta termalnom kupalištu, nabava opreme, glazbenih instrumenata, namještaja, adaptacija prostora i sanitarnog čvora Udruge Matice umirovljenika Bjelovar, u okviru dnevnog boravka omogućiti će se pružanje psihosocijalne podrške starijim osobama kroz angažman niza stručnjaka (psiholozi, socijalni radnici) koji će im biti na dispoziciji, jačanje kapaciteta stručnjaka za širenje, unaprjeđenje, pružanje socijalnih usluga (edukacija patronažnih sestara i članova udruga partnera u projektu, provedba edukativnih i društvenokulturnih programa s ciljem (re)integracije starijih osoba u lokalnu zajednicu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je podizanje kvalitete života osoba starije životne dobi, implementacija usluga psihosocijalne pomoći, podrške u mobilnosti, edukacije (krajnjih korisnika i stručnjaka) i društvene integracije.
Očekivani rezultati projekta: uključivanje 240 osoba starije životne dobi u život lokalne zajednice, poboljšanje materijalnih uvjeta u partnerskim organizacijama.

Ukupna vrijednost projekta:
1.497.919,55 s PDV-om

Odobrena sredstva EU:
1.487.279,55 kn s PDV-om

Razdoblje provedbe projekta:
20.07.2020. do 20.07.2022.

Koordinatorica projekta:

 • Ivana Bekavac, mag.oec.
  Viša stručna suradnica za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju
  Grad Bjelovar
  Upravni odjel za gospodarstvo
  Adresa: Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
  Tel: 043/622-053, mob: 091/5400-924, E-mail: ibekavac@bjelovar.hr

Privitci

Back to top
Skip to content