IV. dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) i članka 47. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) gradonačelnik Grada Bjelovara donosi IV. dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content