Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u ulici Viktora Bubnja 14A, Bjelovar

Šifra projekta: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0059

Sažetak projekta: Izgradnjom i opremanjem ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) povećat će se dostupnost infrastrukture za predškolski odgoj i obrazovanje u gradu Bjelovaru pri čemu će se osigurati povećanje kapaciteta za 64 mjesta, odnosno broj izgrađenih mjesta za ukupno 40 djece vrtićke dobi u 2 vrtićke skupine, te 2 skupine za djecu jasličke dobi po 12 djece u skupini, odnosno 24 djece jasličke dobi.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Bjelovaru izgradnjom i opremanjem dječjeg vrtića u ulici Viktora Bubnja 14A u Bjelovaru.

EU sufinanciranje projekta: 649.810,87 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 2023. – 2026.

Back to top
Skip to content