Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content