Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izmjena i dopuna odluke o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga iz programa socijalno – zdravstvenih potreba, javnih potreba u školstvu i branitelja pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2021. godinu

Temeljem članka 29. stavka 1. podstavka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3a/15, 1/20 i 1/21), Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2021. godinu (KLASA: 402-08/21-01/24, URBROJ: 2103/01-01-21-4) i Uputa za prijavitelje (KLASA: 402-08/21-01/24 URBROJ: 2103/01-01-21-5) Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2021. godinu donosi Izmjenu i dopunu odluke o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga iz programa socijalno – zdravstvenih potreba, javnih potreba u školstvu i branitelja pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2021. godinu.

Privitci

Back to top
Skip to content