Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade čitaonica, Šetalište I. Lebovića 9, Bjelovar

NAZIV OPERACIJE: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade čitaonica, Šetalište I. Lebovića 9, Bjelovar

“Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije”

Iznos sufinanciranja: 619.160 € (Vaučer)
Razdoblje provedbe: 16.3.2023-30.6.2023

Opis projekta:

Predmetna zgrada sagrađena je između 1860. i 1867. godine s namjenom čitaonice. O njenoj javnoj namjeni svjedoči istaknut i važan urbanistički položaj na Lebovićevom šetalištu.

Zgrada Čitaonice na Šetalištu Ivše Lebovića 9 u Bjelovaru, na k.č. 3373, ko. Bjelovar, upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu pod registarskim brojem RZG-604. Tlocrtna dispozicija građevine izvedena je kao pravilna U oblika. Postojeći objekt ima katnost dijelom Po+P. GBP građevine koja je predmet konstruktivne obnove iznosi 340,22 m2. Pregledom predmetne zgrade prilikom serije potresa utvrđeno je da je predmetna zgrada umjereno konstruktivno i nekonstruktivno oštećena. Vizualnim pregledom utvrđena su slijedeća oštećenja: oštećenja ležaja stropne konstrukcije (drvenog grednika) –horizontalni pomak, vertikalne i horizontalne pukotine na konstruktivnim i nekonstruktivnim elementima, otvaranje pukotina na dilatacijskim elementima konstrukcije, oštećenja dimnjaka i oštećenje vijenca. Uočena je i degradacija konstrukcije, kao i problem s vlagom. Zgrada nema toplinsku izolaciju i stolarija je u lošem stanju. Prilikom potresa došlo je do oštećenja nosive konstrukcije zgrade. S obzirom na to da se radi o konstrukciji koja ima relativno malu otpornost na potres, potrebno ju je pojačati kako bi joj se povećala razina otpornosti na potres. Nakon konstrukcijskog pojačanja građevine konstrukcija postiže dostatnu mehaničku otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za potresnu obnovu razine 3 prema Tehničkom propisu o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 75/2020).

Back to top
Skip to content