Izvješće o javnoj raspravi – 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, kao nositelj izrade plana, objavljuje

„Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara“

Privitci

Back to top
Skip to content