Izvješće o javnoj raspravi – postupak stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja ”Novi Borik – Lepirac”

U postupku stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja ”Novi Borik – Lepirac” (”Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 6/04, 7/06, 6/10), a sukladno članku 102. (2) Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 ) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi.

Privitci

Back to top
Skip to content