Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade Studije utjecaja na okoliš 5. izmjene PPU GB

Napomena :

Uz Izvješće je priložena Odluka o upućivanju Strateške studije u javnu raspravu i knjiga primjedbi,

dok su ostali dokumenti već objavljeni u Izvješću o javnoj raspravi za 5. izmjene i dopune PPU GB

koje se nalaze na mrežnim stranicama MGiPU i Grada Bjelovara.

Privitci

Back to top
Skip to content