Izvješće o prethodnom savjetovanju za predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Staroplavnički prilaz – Nove Plavnice u Bjelovaru

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu javnih radova,  proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content