IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU za provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Usluga održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine

Evidencijski broj nabave: 51-06-U/20

Privitci

Back to top
Skip to content