Izvješće o provedenoj javnoj raspravi za V. (ciljane) Izmjene i dopune GUP-a Grada Bjelovara

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.) (dalje: Zakon), Nositelj izrade – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara i odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana, u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja V. (ciljane) Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara (dalje: Plan), izradili su Izvješće o javnoj raspravi.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content