IZVJEŠĆE PRETHODNOM SAVJETOVANJU za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Unutarnji građevinsko-obrtnički radovi uređenja zgrade Doma kulture u Bjelovaru, sa opremom i ventilacijom

Evidencijski broj nabave: 1-04-Ra/20

Privitci

Back to top
Skip to content