Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga u k.o. Prespa

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga u k. o. Prespa, KLASA: 944-01/21-01/21, URBROJ: 2103/01-01-21-2 od 16. srpnja 2021. godine koje je donio gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 20. srpnja 2021. godine, raspisuje

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga u k.o. Prespa

Privitci

Back to top
Skip to content