Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara i podaci vezani uz Javni natječaj

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), a u vezi s člankom 53.a stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 13. stavka 2. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4a/11), gradonačelnik Grada Bjelovara, raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara – 1 izvršitelj / izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content