Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove javne nabave – vježbenik, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme

Na temelju članka 17., članka 19. stavka 1., a u vezi s člankom 86. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 13., a u vezi s člankom 56. Pravilnika o radnim odnosima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4a/11), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove javne nabave – vježbenik, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme

Opis poslova i podaci o plaći vježbenika

Objava natječaja u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325954.html

Privitci

Back to top
Skip to content