Javni natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za investicije – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta: Zakon) i članka 13. stavka 1. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4a/11), pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za investicije – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca

Opis poslova i podaci o plaći vezano uz Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za investicije

Objava natječaja u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325678.html

Privitci

Back to top
Skip to content