JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša i prirode – vježbenik, m/ž,1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme

Na temelju članka 17., članka 19. stavka 1., a u vezi s člankom 86. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 13., a u vezi s člankom 56. Pravilnika o radnim odnosima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4a/11), pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša i prirode – vježbenik, m/ž,1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content