Javni natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove na radno mjesto stručnog suradnika za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i udruge– 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta: Zakon) i članka 13. stavka 1. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4a/11), pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara, raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove na radno mjesto stručnog suradnika za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i udruge– 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama”.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content