Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u ulici Antuna Šoljana u Bjelovaru putem usmene javne dražbe

KLASA: 944-01/23-01/42
URBROJ: 2103-1-05-24-2

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u ulici Antuna Šoljana koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Bjelovara dana 28. studenog 2023. godine, raspisuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u ulici Antuna Šoljana u Bjelovaru putem usmene javne dražbe.

Javni natječaj za prodaju putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Bjelovar Novi i to: k.č.br. 1119/21, Broj D.L. 8-3, oranica, zk.ul.br. 2835, površine 1746 m2, po početnoj cijeni od 154.000,00 EUR.

Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content