Javni natječaj za prodaju pomoćne zgrade stambene namjene i garaže u Bjelovaru, Augusta Šenoe 15, putem usmene javne dražbe

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju pomoćne zgrade stambene namjene i garaže u Bjelovaru, Augusta Šenoe 15, KLASA: 370-03/23-01/19, URBROJ: 2103-1-05-04-23-4 od 30.listopada 2023. godine, raspisuje Javni natječaj za prodaju pomoćne zgrade stambene namjene i garaže u Bjelovaru, Augusta Šenoe 15, putem usmene javne dražbe.

Javni natječaj za prodaju pomoćne zgrade stambene namjene i garaže putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Grad Bjelovar i to: Suvlasnički dio s neodređenim omjerima, ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-22) u Bjelovaru, Augusta Šenoe 15, sagrađene na čest. broj 2332, koja se nalazi prizemno, a koja se sastoji od kuhinje sa 7,60 m², ostave sa 2,00 m², soba sa 18,00 m², drvarnica sa 13,00 m², drvarnica sa 12,50 m² i garaža sa 19,00 m² po početnoj cijeni od 9.600,00 EUR/72.331,20 HRK.

Nekretnina je slobodna od osoba i stvari.

Privitci

Back to top
Skip to content