Javni natječaj za prodaju stana putem usmene javne dražbe u Bjelovaru, Matice hrvatske 1

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju stana u Bjelovaru, Matice hrvatske 1, KLASA: 370-01/23-01/04, URBROJ: 2103-1-05-04-23-6 od 07. srpnja 2023. godine, raspisuje Javni natječaj za prodaju stana u Bjelovaru, Matice hrvatske 1,
putem usmene javne dražbe.

avni natječaj za prodaju stana putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Grad Bjelovar i to: jednosobni stan, upisan u k. o. Grad Bjelovar, ZK uložku: 8470, Suvlasnički dio: 246/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-19) u Bjelovaru u stambenoj zgradi, Matice hrvatske 1, sagrađena na čest. broj 2632/1, koji se nalazi na 2. katu, 2. ulaz, koji se sastoji od sobe, kuhinje s blagavaonicom, kupaonice i predprostora, ukupne površine 30,73 m² te spremište „SP21“ koje se nalazi u podrumu, neto korisne površine P=2,30 m².po početnoj cijeni od 27.000,00 EUR/203.431,50 HRK (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Stan nije slobodan od osoba i stvari.

Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content