Javni natječaj za prodaju stana u Bjelovaru, Vladimira Nazora 3, putem usmene javne dražbe

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju stana u Bjelovaru, Vladimira Nazora 3, KLASA: 370-03/22-01/23, URBROJ: 2103-1-01-22-4 od 21. studenog 2022. godine, raspisuje Javni natječaj za prodaju stana u Bjelovaru, Vladimira Nazora 3, putem usmene javne dražbe.

Javni natječaj za prodaju stana putem usmene javne dražbe raspisuje se za nekretninu u vlasništvu Grada Bjelovara upisanu kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Bjelovar, k.o. Grad Bjelovar i to: STAN „A5“, upisan u k. o.: 300934, Grad Bjelovar, ZK uložku: 119, ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) u zgradi mješovite uporabe, (stambeno poslovna zgrada), Bjelovaru, Vladimira Nazora 3, sagrađena na čest. broj 2411/2, (katastarska oznaka 3938 k. o.: 300934, Bjelovar), k. o.: 300934, Grad Bjelovar, koji se nalazi na 1. katu zgrade mješovite uporabe, (stambeno poslovna zgrada), Bjelovar, Vladimira Nazora 3, a sastoji od dnevnog boravka i kuhinje i blagovaone, netto površine P = 17,82 m2 , kojem pripada: – spremište SP-A koje se nalazi u podrumu stambeno poslovne zgrade, netto površine P=6,68 m2 po početnoj cijeni od 128.000,00 HRK; 16.988,52 EUR (fiksni tečaj konverzije:7,53450).

Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Privitci

Back to top
Skip to content