Javni natječaj za prodaju zemljišta u Ulici Krste Frankopana usmenim javnim nadmetanjem (licitacija)

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Ulici Krste Frankopana usmenim javnim nadmetanjem (licitacija), KLASA: 944-01/21-01/46, URBROJ: 2103/01-02-21-5 od 22. studenoga 2021. godine, raspisuje Javni natječaj za prodaju zemljišta u Ulici Krste Frankopana usmenim javnim nadmetanjem (licitacija).

Predmet Javnog natječaja je prodaja zemljišne parcele čkbr. 2871/1 (kat.oz.5035/1), livada u K. Frankopana, površine 1461 m2 , upisana u zk.ul.br. 524 k.o. Grad Bjelovar po početnoj cijeni od 1.850.000,00 kuna (milijunosamstopedesettisućakuna).

Predmetna nekretnina prodaje se u stanju „viđeno-kupljeno“.

U nastavku preuzmite dokument natječaja.

Privitci

Back to top
Skip to content