Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara KLASA: 945-01/20-01/24, URBROJ: 2103/01-01-20-4 od 08.10.2020. godine, Grad Bjelovar, dana 08.10.2020. godine, raspisuje Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara.

Dokumentaciju preuzmite iz privitka.

Privitci

Back to top