Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

KLASA: 945-01/20-01/32
URBROJ: 2103/01-01-20-6

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara KLASA: 945-01/20-01/32, URBROJ: 2103/01-01-20-4 od 21. 12. 2020. godine, Grad Bjelovar, dana 21. 12. 2020. godine, raspisuje Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara.

A. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade:

Predmetno zemljište dat će se u zakup radi poljoprivredne obrade i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

Privitci

Back to top