Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

KLASA: 945-01/21-01/26
URBROJ: 2103/01-01-21-6

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara KLASA: 945-01/21-01/26, URBROJ: 2103/01-01-21-4 od 05. 03. 2021. godine, Grad Bjelovar, dana 05. 03. 2021. godine, raspisuje Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara.

Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade:
Predmetno zemljište dat će se u zakup radi poljoprivredne obrade i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

Informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda na  telefonski broj : 043/622-054.

Privitci

Back to top
Skip to content