JAVNI NATJEČAJ za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara, Bjelovar Novi

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara u k.o. Bjelovar Novi KLASA: 945-01/23-01/09, URBROJ: 2103-01-01-23-4 od 06. 06. 2023. godine, Grad Bjelovar, dana 06. 06. 2023. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara.

Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade.
Javni natječaj raspisuje se za zakup zemljišta i to:

Kat. općina

Broj k.č.

Broj zk. ul.

Kultura

Površina (ha)

Cijena (HRK/ha) EUR/ha godišnje

Početni iznos (HRK/EUR) godišnje

Bjelovar Novi

811

2462

Oranica groblje

0,6347

92,91 EUR / 700,00 HRK   

60 EUR /

452,07 HRK

Bjelovar Novi

850/1

2471

Oranica A. Hebranga

0,1199

92,91 EUR / 700,00 HRK  

15 EUR /

113,01 HRK

Bjelovar Novi

817/2

1862

Oranica groblje

0,0756

92,91 EUR / 700,00 Hrk   

15 EUR /

113,01 HRK

Bjelovar Novi

932/33

3564

M. J. Zagorke

dvorište

0,0164

92,91 EUR / 700,00 Hrk   

15 EUR /

113,01 HRK

Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
Pravo prvenstva (prvozakupa) imaju vlasnici susjednih parcela i dosadašnji uredni zakupnici.

Rok za podnošenje ponude za zakup je 21.06. 2023. godine do 15 sati.

U nastavku preuzmite dokument natječaja.

Privitci

Back to top
Skip to content