Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara – Bjelovar Novi

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara, k.č.br. 811, 850/1 i 817/2, k.o. Bjelovar Novi KLASA: 945-01/23-01/02, URBROJ: 2103-01-01-23-4 od 20. 03. 2023. godine, Grad Bjelovar, dana 20. 03. 2023. godine, raspisuje Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara.

Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade: Javni natječaj raspisuje se za zakup zemljišta i to:

Kat. općina

Broj k.č.

Broj zk. ul.

Kultura

Površina (ha)

Cijena (HRK/ha) EUR/ha godišnje

Početni iznos (HRK/EUR) godišnje

Bjelovar Novi

811

2462

Oranica groblje

0,6347

92,91 EUR / 700,00 HRK   

60 EUR /

452,07 HRK

Bjelovar Novi

850/1

2471

Oranica A. Hebranga

0,1199

92,91 EUR / 700,00 HRK  

15 EUR /

113,01 HRK

Bjelovar Novi

817/2

1862

Oranica groblje

0,0756

92,91 EUR / 700,00 Hrk   

15 EUR /

113,01 HRK

Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

Za više informacija preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content