Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara – Galovac

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup nekretnina u k.o. Galovac KLASA: 945-01/22-01/51, URBROJ: 2103-01-01-22-4 od 01. 12. 2022. godine, Grad Bjelovar, dana 01. 12. 2022. godine, raspisuje Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara.

Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade: Javni natječaj raspisuje se za zakup zemljišta i to:

Kat. općina

Broj k.č.

Broj zk. ul.

Kultura

Površina (ha)

Cijena (HRK/ha) EUR/ha godišnje

Početni iznos (HRK/EUR) godišnje

Galovac

174/2B (kat.br. 174/3)

1913

Oranica gaj

0,3208

700,00 HRK / 92,91 EUR  

225HRK / 29,86 EUR

do 31. 12. 2025.

Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

U nastavku preuzmite dokument natječaja iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content