JAVNI NATJEČAJ za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara – Klokočevac

KLASA: 945-01/24-01/02
URBROJ: 2103-1-08-01-04-24-5

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara u k.o. Klokočevac, KLASA: 945-01/24-01/02, URBROJ: 2103-1-08-01-04-23-3 od 19. 01. 2024. godine, Grad Bjelovar, dana 19. 01. 2024. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara.

Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade.

Kat. općina

Broj k.č.

Broj zk. ul.

Kultura

Površina (ha)

Cijena (HRK/ha) 

Početni iznos (HRK/EUR) 

 Klokočevac

470/5

1004

močvara

0,2618

79,63 EUR

 Klokočevac

470/7

POPIS I

put

0,0439

79,63 EUR

 25,00 EUR za obje

Zemljište se daje se u zakup kao cjelina do 31. 12. 2026.

Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi. Na k.č.br. 470/7 upisana je služnost u korist Jadranskog naftovoda d.d. pod brojem Z-3445/2023 te se poljoprivredna obrada mora prilagoditi sadržaju iste.

Za više informacija preuzmite dokument natječaja iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content