Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti uzgojnom programu u svinjogojstvu u 2022. godini

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora uzgojnom programu u svinjogojstvu za 2021. do 2027. godine (KLASA: 320-01/21-01/03,URBROJ: 2103/01-01-21-14), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 25. travnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti uzgojnom programu u svinjogojstvu u 2022. godini.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content