JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za ekološku proizvodnju od KLASA: 320-01/22-01/04, URBROJ: 2103-1-01-23-10, Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 18. travnja 2023. godine objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU U 2023. GODINI.

Privitci

Back to top
Skip to content