JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA IZDAVANJE SANITARNE KNJIŽICE (ISKAZNICE) KOJU MORAJU IMATI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KOJI PRODAJU SVOJE PREHRAMBENE PROIZVODE NA GRADSKOJ TRŽNICI BJELOVAR I SUFINANCIRANJE TROŠKOVA GODIŠNJEG ZAKUPA PRODAJNOG MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI BJELOVAR U 2024. GODINI

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za sufinanciranje troškova izdavanja sanitarne knjižice (sanitarne iskaznice) koju moraju imati poljoprivredni proizvođači koji prodaju svoje prehrambene proizvode na gradskoj tržnici Bjelovar i sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar, KLASA: 320-01/24-01/04, URBROJ: 2103/01-01-24-18, (dalje u tekstu Pravilnik) Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 5. travnja 2024. godine objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA IZDAVANJE SANITARNE KNJIŽICE (ISKAZNICE) KOJU MORAJU IMATI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KOJI PRODAJU SVOJE PREHRAMBENE PROIZVODE NA GRADSKOJ TRŽNICI BJELOVAR I SUFINANCIRANJE TROŠKOVA GODIŠNJEG ZAKUPA PRODAJNOG MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI BJELOVAR U 2024. GODINI.

Privitci

Back to top
Skip to content