Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izdavanje sanitarne knjižice (iskaznice) koju moraju imati poljoprivredni proizvođači koji prodaju svoje prehrambene proizvode na gradskoj tržnici Bjelovar te za troškove godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2022. godini

Javni poziv se zatvara 27. prosinca 2022. godine u 15:00 sati

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar od 2021. do 2027. godine (KLASA: 320-01/21-01/03,URBROJ: 2103/01-01-22-18), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 25. travnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izdavanje sanitarne knjižice (iskaznice) koju moraju imati poljoprivredni proizvođači koji prodaju svoje prehrambene proizvode na gradskoj tržnici Bjelovar te za troškove godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2022. godini.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content