Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara u 2020. godini.

Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpore male vrijednosti za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara u 2020. godini.

Javni poziv je otvoren od 19. 11. do 03.12.2020. godine.

Molimo da obrasce popunite korištenjem računala.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti telefonom na broj 043/622-064 ili elektroničkim putem na mail:

jkzubic@bjelovar.hr

Privitci

Back to top