Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika u 2022. godini

Javni poziv je zatvoren 16. svibnja 2022. godine.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik GradaBjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu I postavljanje novih plastenika i staklenikaod 2021. do 2027. godine (KLASA: 320-01/21-01/03,URBROJ: 2103/01-01-21-7), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 25. travnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika u 2022. godini.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content