JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD TUČE U 2024. GODINI

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu od tuče, KLASA: 320-01/24-01/04, URBROJ: 2103-1-01-24-6), (dalje u tekstu pravilnik), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 5. travnja 2024. godine objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD TUČE U 2024. GODINI.

Privitci

Back to top
Skip to content