JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROIZVODNJU U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA, IZGRADNJU SISTEMA NAVODNJAVANJA U NJIMA I IZGRADNJU ARTEŠKIH BUNARA ZA NJIHOVO NAVODNJAVANJE U 2024. GODINI

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za proizvodnju u plastenicima i staklenicima, izgradnju sistema navodnjavanja u njima i izgradnju arteških bunara za njihovo navodnjavanje, KLASA:320-01/24-01/04, URBROJ:2103-1-01-24-8, Gradonačelnik Grada Bjelovara, 5. travnja 2024. godine objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROIZVODNJU U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA, IZGRADNJU SISTEMA NAVODNJAVANJA U NJIMA I IZGRADNJU ARTEŠKIH BUNARA ZA NJIHOVO NAVODNJAVANJE U 2024. GODINI.

Privitci

Back to top
Skip to content