JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROIZVODNJU U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA, POVRĆA, CVIJEĆA I SJEMENA, IZGRADNJU SISTEMA NAVODNJAVANJA U NJIMA I IZGRADNJU ARTEŠKIH BUNARA ZA NJIHOVO NAVODNJAVANJE u 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za proizvodnju u plastenicima i staklenicima, povrća, cvijeća i sjemena, izgradnju sistema navodnjavanja u njima i izgradnju arteških bunara za njihovo navodnjavanje, KLASA:320-01/23-01/04, URBROJ:2103-1-01-23-8, Gradonačelnik Grada Bjelovara, 18. travnja 2023. godine objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROIZVODNJU U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA, POVRĆA, CVIJEĆA I SJEMENA, IZGRADNJU SISTEMA NAVODNJAVANJA U NJIMA I IZGRADNJU ARTEŠKIH BUNARA ZA NJIHOVO NAVODNJAVANJE u 2023. GODINI.

Privitci

Back to top
Skip to content