Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za proizvodnju u plastenicima i staklenicima, povrća, cvijeća i sjemena, izgradnju sistema navodnjavanja u njima i izgradnju arteških bunara za njihovo navodnjavanje u 2022. godini

Javni poziv je zatvoren 23. svibnja 2022. godine u 09:00 sati.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za proizvodnju u plastenicima i staklenicima, povrća, cvijeća i sjemena, izgradnju sistema navodnjavanja u njima i izgradnju arteških bunara za njihovo navodnjavanje od 2022. do 2027. godine (KLASA: 320-01/21-01/03,URBROJ: 2103/01-01-22-8), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 25. travnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za proizvodnju u plastenicima i staklenicima, povrća, cvijeća i sjemena, izgradnju sistema navodnjavanja u njima i izgradnju arteških bunara za njihovo navodnjavanje u 2022. godini.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content