JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UZGOJ I DRŽANJE RASPLODNIH JEDINKI U GOVEDARSTVU U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 6 i 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu, KLASA:320-01/23-01/03, URBROJ:2103-1-01-23-2), (dalje u tekstu Pravilnik), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 18. travnja 2023. godine objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UZGOJ I DRŽANJE RASPLODNIH JEDINKI U GOVEDARSTVU U 2023. GODINI.

Privitci

Back to top
Skip to content